En god familie forsikring er godt å ha, men hva er det? En familie der alle bor under samme tak kan med fordel forsikre eiendeler og familien gjennom en familieforsikring. Dette er en slags pakkeforsikring der innboforsikring inngå og alles eiendeler forsikres. Nokså logisk at alles eiendeler under samme tak forsikres, uansett hvem eiendelene tilhører.

Når behøves familieforsikring?

At det bor mange i huset og tilhører samme familie på en adresse er et av kriteriene til en familieforsikring. De mindre familiene vil kanskje ha færre eiendeler, men i dag har selv de minste barna hver sin mobil eller nettbrett. Det er derfor viktig å kartlegge behov for forsikringen og ha en oversikt over totale verdier som finnes i boligen. Ved å vite hva verdiene i boligen er, unngår man å gå på en smell dersom noe skjer.

Om det er dyre malerier eller annet kunst, og smykker er det ikke sikkert at en vanlig innboforsikring vil dekke disse. Da bør man vurdere å ha en tilleggsforsikring for disse gjenstandene.

Vit hva du forsikrer

God oversikt og det å vite hva du skal forsikre gjør at du unngår å betale for mye på forsikringene. Mange vet ikke den totale verdien av boligens løsøre, og dette kan koste dyrt om det skulle skje noe og forsikringen ikke dekker tilstrekkelig. Snakk med din partner og gå sammen gjennom eiendelene i boligen for å finne ut hvor store verdier det er snakk om. Du trenger ikke komme opp med et tall som er 100% eksakt, men ha en god oversikt og peiling på ca. beløp. Deretter er det enklere å finne en tilstrekkelig god forsikring og dekningsgrad.

Innhent pristilbud

Etter å ha fått oversikt over hva som skal forsikres, bør du finne ut hvilket selskap som kan tilby deg den beste avtalen både på vilkår og pris. Dette gjør du enkelt ved å legge ut familieforsikringen på anbud og deretter får flere tilbud fra ulike forsikringsselskaper. Du går gjennom de ulike tilbudene for å sammenligne både pris og vilkår, og velger deretter det beste tilbudet.