Det finnes flere livsforsikringer og du bør kunne litt om de ulike for å gjøre deg opp en mening om hvilke forsikringer akkurat du har behov for. Gode forsikringer vil gjøre livet sikrere og du kan føle deg trygg i hverdagen.

Livsforsikringer vil erstatte økonomisk tap som følge av å bli ufør. En uføreforsikring vil ikke være fast gjennom hele livet, men endres ut ifra inntekt, familiesituasjon og gjeld. Under vil du kunne lese om ulike grupper:

Single

Om du er singel kan du helt enkelt droppe dødsfallforsikringen. Dersom du faller bort vil ingen måtte betale lån du eventuelt sitter på. For deg er en uføreforsikring relevant, som sikrer at du kan leve tilnærmet likt som tidligere. Altså at du ikke trenger å selge bolig og eiendeler som følge av redusert eller ingen inntekt.

Småbarnsfamilien

For deg som er en småbarnsfamilie vil en god kombinasjon av uførerente og -kapital lønne seg. Her er det nemlig viktig å sikre at livet kan gå som før om noe skjer. Ved å sikre en uførekapital så høy som 25-50 prosent av boliggjelden, vil man kunne leve som før og betale boliggjeld uten å havne i en økonomisk klemme eller risikere å måtte selge boligen. Videre bør du også ha en løpende uførerente, ettersom uførhet fører til en lang tidshorisont.

Selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende er det viktig å sikre din fremtidige inntekt gjennom å bedre sykepenge-dekning gjennom en egen «Nav-forsikring». Ved å også ha en god uføredekning vil du sikre din økonomiske fremtid. Skulle du bli kritisk syk kan du takke deg selv for å tegne en kritisk sykdom-forsikring og en helseforsikring/behandlingsforsikring.

De etablerte

Er mesteparten av boliglånet betalt ned? Har du en god uførepensjon via jobben eller staten? Da trenger du ikke uførekapital, men kan heller kun velge en uførerente. Denne vil vare frem til du har fylt 67 år.

For de over 55

Dersom barna har flyttet ut, du har betalt ned mesteparten av gjelden og sitter med større verdier i bolig, fond eller lignende, er ikke uføreforsikring like relevant lenger.

Pris

Hva en livsforsikring vil koste deg avhenger av hvilket forsikringsselskap du velger og hvor god dekningsgrad det er snakk om. For å finne et godt tilbud bør du sammenligne priser og ikke minst vilkår. Bruk tid til å finne ut hva ditt behov er, og velg deretter den avtalen som står i stil med dine krav til forsikring og en pris som er god.